ultimatum - meaning in malayalam

നാമം (Noun)
അവസാന തീരുമാനം
അവസാനമായി നടത്തുന്ന വ്യവസ്ഥാ പ്രഖ്യാപനം
അന്ത്യനിവേദനം
അന്ത്യശാസന
അവസാനാവസരം
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
അന്ത്യശാസനം
അവസാന നിര്‍ണ്ണയം