pander - meaning in malayalam

നാമം (Noun)
കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നവന്
ഹീനാഭിലാഷങ്ങള്‍ക്കു വഴിയൊരുക്കുന്നവന്
കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നവന്
ക്രിയ (Verb)
ദുഷ്‌പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക്‌ സഹായിക്കുക
കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക
ദുഷ്‌പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്കു കൂട്ടു നില്‍ക്കുക
സുരതദൂതന്
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നവന്‍
സുരതദൂതന്‍
ദുഷ്പ്രവൃത്തികള്‍ക്കു സഹായിക്കുക
പെണ്ണുങ്ങളുടെ പക്കല്‍ ദൂതുചെല്ലുക