batch - meaning in malayalam

നാമം (Noun)
സമുച്ചയം
പ്രാസസിംഗിനുവേണ്ടി പല ജോഡി ഡാറ്റകള്‍ കൂട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നത്
ആളുകളുടെ കൂട്ടം
ഒരു കൂട്ടം ആളുകള്
സാധനങ്ങളുടെ ഗണം
ഒരു തവണ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വസ്‌തു
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
ഒരു കൂട്ടം ആളുകള്‍
ഗണം
കൂട്ടം
സംഘം