bank - meaning in malayalam

നാമം (Noun)
തീരം
ധനശേഖരം
പണം സൂക്ഷിക്കുകയും പലിശയ്‌ക്കു കൊടുക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനം
പണമിടപാട്‌ നടത്തുന്ന സ്ഥലം
ഭൂമിയുടെ ഉയര്‍ന്ന ഭാഗം
ക്രിയ (Verb)
നിക്ഷേപിക്കുക
വരമ്പുണ്ടാക്കുക
ബാങ്കില്‍ പണമിടുക
തിട്ടയുണ്ടാക്കുക
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
ചിറ
മേട്
മണല്‍ത്തിട്ട
നദിയുടെ തീരം
ബാങ്ക്