Xylophone - meaning in malayalam

നാമം (Noun)
മരക്കഷണങ്ങള്‍കൊണ്ടടിച്ച്‌ നാദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു വാദ്യോപകരണം
ഒരു ദാരുതന്ത്രിവാദ്യോപകരണം
ദാരുവീണ