Put someone through their paces - meaning in malayalam

ക്രിയ (Verb)
മറ്റുള്ളവരുടെ കഴിവുകളും ഗുണങ്ങളും പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാന്‍ അനുവദിക്കുക