Multimedia web page - meaning in malayalam

നാമം (Noun)
വിവിധ ദൃശ്യങ്ങളോടൊപ്പം ശബ്‌ദവും മറ്റും കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്ന വെബ്‌ പേജുകള്