Multi programming - meaning in malayalam

നാമം (Noun)
ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ഒരേ സമയം ഒന്നില്‍ക്കൂടുതല്‍ പ്രോഗ്രാമുകള്‍ ചെയ്യുന്ന രീതി