Hang out - meaning in malayalam

ക്രിയ (Verb)
തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത്‌ തൂക്കിയിടുക
വന്നും പോയും ഇരിക്കുക
ഉണങ്ങുന്നതിന്‌ വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ പുറത്ത്‌ തൂക്കിയിടുക