ഞാന്‍ ഭാഗ്യവാനാണെന്നു തോന്നുന്നു - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
I am feeling lucky