ഈണത്തില്‍ ശബ്‌ദം അനുഭവപ്പെടുക - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
sing